Integritetspolicy

IT Konsulterna Norden AB värderar skyddet av personuppgifter, och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur IT Konsulterna Norden AB, Organisationsnummer  556826-3387, som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och kunders personuppgifter enligt (EU) 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy gäller i situationer där IT Konsulterna Norden AB (”ITKONSULTERNA”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) behandlar personlig information som samlats in från webbplatsen.

Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.


Uppdatering av denna integritetspolicy

ITKONSULTERNA förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera eller ändra integritetspolicyn. För att säkerställa att du tar del av den senaste versionen bör du besöka denna webbplats regelbundet.


Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysiskt levande person. Information som kan identifiera en person kan vara till exempel ett namn, ett personnummer, platsdata eller en IP-adress. Det kan också vara en eller flera faktorer som identifierar personens fysiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.


Dina rättigheter

Du som registrerad har ett antal rättigheter som möjliggör kontroll och insyn över de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Rätt till tillgång:
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rätt till portabilitet:
När ITKONSULTERNA behandlar dina personuppgifter, på automatiserade sätt baserat på ditt samtycke eller en avtalsförpliktelse, har du rätt att få en kopia av dina uppgifter överförd till dig eller till annan personuppgiftsansvarig. Detta inkluderar endast de personuppgifter du själv har tillhandahållit till oss.

Rätt till rättelse:
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om uppgifterna är felaktiga, inklusive rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Rätt till radering:
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som behandlas av ITKONSULTERNA. Observera att din rätt till radering kan åsidosättas i enlighet med andra krav i Dataskyddsförordningen, GDPR.

Rätt till begränsning:
Du har rätt att begära att ITKONSULTERNA begränsar behandlingen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

  • Om du invänder mot en behandling baserad på ITKONSULTERNA berättigade intresse.
  • Om dina personuppgifter är felaktiga.
  • Om behandlingen är olaglig kan du motsätta dig radering av personuppgifter och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter.
  • Om IT Konsulterna Norden inte längre behöver personuppgifterna, men du behöver dem för att försvara ett rättsligt anspråk.

 

Hur kontaktar du oss?

Om du vill utöva dina rättigheter har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på e-post gdpr@itcnordic.se.

Vid förfrågningar som är uppenbart ogrundade eller överdrivna, eller vid upprepade förfrågningar har ITKONSULTERNA rätt att ta ut en administrativ avgift. I sådana fall kommer du att meddelas om det i förväg.


Varför vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar bara in de personuppgifter som behövs för det specifika syftet med behandlingen. Vi behandlar dina personuppgifter endast när det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för ett berättigat intresse eller om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen.


Var vi sparar dina personuppgifter

Personuppgifter som vi samlar in från dig lagras inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES).


Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt att uppfylla det syfte för vilka de ursprungligen samlades in, se avsnitt Kategorier av personuppgifter vi samlar in nedan.

När det inte längre finns ett syfte eller en lagstadgad skyldighet att lagra personuppgifterna, raderas eller anonymiseras dem.

Vid insamling av personuppgifter beaktas den grundläggande principen om
uppgiftsminimering. Det innebär bland annat att vi inte samlar in fler personuppgifter än vad vi behöver för att kunna uppfylla syftet med behandlingen.


Mottagare av personuppgifterna

Vi säljer inte, handlar eller överför på annat sätt din personliga information till andra, med undantag för vissa avtalade tredje parter. Detta parter hjälper oss att driva webbplatsen, bedriva vår verksamhet, leverera varorna du beställer eller tillhandahålla tjänster. En förutsättning för att vi ska dela information med dessa parter är att de samtycker till att hålla informationen konfidentiell och inte använda den för andra ej avtalade ändamål.

Överföring av personuppgifter till tredjeland

ITKONSULTERNA använder leverantörer för e-post, molntjänster, antimalware, brandväggar etc. där personuppgifter kan överföras till och behandlas i ett land utanför EU / EES.

Länkar till tredje part

Vi kan publicera eller erbjuda produkter från tredje part på vår webbsida. Vi tar inget ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser eftersom de har sina egna oberoende sekretessregler.

Kategorier av personuppgifter vi samlar in

Den personliga informationen du tillhandahåller är data som du aktivt tillhandahåller oss genom att fylla i olika typer av formulär. När du beställer produkter och tjänster från ITKONSULTERNA, registrerar dig för våra evenemang och seminarier, letar efter lediga tjänster eller skickar in spontana ansökningar, kan vi fråga dig att fylla i formulär där du ger oss dina personuppgifter.

Vi samlar in hur besökare använder webbplatsen och användarna upplever informationen, via din IP-adress, information om dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna. Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.

Cookies

När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, mestadels i form av cookies. Den här informationen kan handla om dig, dina preferenser eller din enhet och används mest för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar dig vanligtvis inte direkt, men den kan ge dig en mer personlig webbupplevelse.

Cookies används ofta för att ”komma ihåg” dig och dina preferenser, antingen för ett enda besök (genom en ”session cookie”) eller för flera upprepade besök (med hjälp av en ”persistent cookie”). De säkerställer en konsekvent och effektiv upplevelse för dig som besökare och utför viktiga funktioner som tillåter dig att registrera dig och förbli inloggad. Cookies kan ställas in av den webbplats du besöker (känd som ”first party cookies”), eller av tredje parter, till exempel de som serverar innehåll eller tillhandahåller reklam- eller analystjänster på webbplatsen (”third party cookies”).

ITKONSULTERNA använder cookies för att anpassa innehåll och annonser, för att tillhandahålla funktioner i sociala medier och för att analysera vår trafik. ITKONSULTERNA delar också information om din användning av vår webbplats med våra sociala medier, annonser och analyspartners.

Nedan finns en detaljerad lista över cookies vi använder på våra webbplatser. Våra webbplatser skannas regelbundet med ett cookie-skanningsverktyg för att hålla en lista så korrekt som möjligt. Vi klassificerar cookies i följande kategorier:

  • Obligatoriska cookies
  • Analytiska cookies
  • Marknadsföringscookies

Du kan välja bort varje cookie-kategori (utom obligatoriska cookies) genom att klicka på “cookie-inställningarna”.

Obligatoriska cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. Detta gör det möjligt för webbplatsen att ge förbättrad funktionalitet och anpassning. De kan ställas in av oss eller av tredjepartsleverantörer vars tjänster ITKONSULTERNA har lagt till på våra sidor. De ställs vanligtvis endast in som svar på åtgärder som du gör och som motsvarar en begäran om tjänster, som att ställa in dina sekretesspreferenser, logga in eller fylla i formulär. Blockering av dessa cookies kan påverka webbplatsens prestanda. Dessa kakor lagrar inte direkt personlig information men baseras på att identifiera din webbläsare och enhet.

Analytiska cookies

ITKONSULTERNA använder analytiska cookies för att kunna tillhandahålla en bättre användarupplevelse på vår webbplats. All information som samlas in av analytiska cookies är anonyma och kan inte spåras tillbaka till dig.

Om du inte tillåter dessa cookies kan du komma att uppleva försämrad prestanda på webbplatsen. Information som samlas in handlar om vad du gör och hur du interagerar på våra websidor. Detta hjälper ITKONSULTERNA att mäta och förbättra prestandan på vår webbplats så att vi kan tillhandahålla en bättre användarupplevelse för dig.

Marknadsföringscookies

Dessa cookies kan ställas in via vår webbplats av våra annonspartners och sociala mediatjänster. Anonyma data kan delas med tredje parter för att skapa en profil av dina preferenser och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. De lagrar inte direkt personlig information men baserar sig på att identifiera din webbläsare och enhet som kan användas för att bygga upp en profil.

ITKONSULTERNA använder marknadsföringscookies för att kunna följa hur du interagerar med vår webbsida. Syftet är att kunna skicka dig mer relevant och anpassad marknadskommunikation i nyhetsbrev och andra marknadsutskick. Om du inte accepterar denna cookie kommer du att få mindre personifierade utskick från ITKONSULTERNA som inte är anpassat för dig.

Kontakt med vår Helpdesk

När du kontaktar vår Helpdesk (via samtal/email/chat) för att informera om händelse eller ett problem som har uppstått i ditt företag registrerar och lagrar vi de personuppgifter, (kontaktuppgifter, organisation, avdelning och befattning) som du lämnar i samband med ditt ärende. För att kunna hantera klagomål har en avtalsenlig skyldighet att lagra ärenden om incidenter i 5 år efter att ett ärende avslutats.

Marknadskommunikation

Vi samlar in dina uppgifter när du interagerar med ITKONSULTERNA genom att fylla i ett formulär på vår webbsida, till exempel: när du anmäler lägger en beställning, , laddar ner whitepaper eller när du lämnar dina kontaktuppgifter till kundansvarig hos ITKONSULTERNA. Dina intresseområden kan komma att uppdateras baserat på din interaktion och du kan komma att motta anpassad marknadsföring.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter: namn, jobbtitel, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer, intresseområden. Denna behandling gör vi med stöd av berättigat intresse som rättslig grund.

Autentisiering

För autentisering till våra system behandlar vi e-postadress och IP-adress. Vid autentisering kommer e-postadress och lösenord att verifieras av vår identitetsleverantör genom en säker API.